Miejskie Centrum Kultury zaprasza na Biesiadę Andrzejkową w dniu 29.11.2019r.o godz.18.30 do filii MOK. Szczegółowe informacje pod nr tel. 44 7244293