Misja,Cele, Wizja

                         

                                     Misja, cele wizja Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Misja

Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności,
kształtujemy i zaspokajamy potrzeby, pasje i umiejętności,
kreujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

Cele

  • stworzenie oferty programowej Miejskiego Ośrodka Kultury elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy
    i trendy kulturowe w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych
  • zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty Miejskiego Ośrodka Kultury poprzez rozwijanie współpracy w partnerstwach
  • wypromowanie wizerunku Miejskiego Ośrodka Kultury jako instytucji ważnej dla miasta i rejonu
  • uzyskanie nowoczesnej, odpowiednio wyposażonej infrastruktury lokalowej do realizacji działalności programowej instytucji
  • wykreowanie wizerunku Miejskiego Ośrodka Kultury jako instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój
  • zróżnicowanie źródeł finansowania na realizację zamierzeń programowych

 

Wizja

Jesteśmy rozpoznawalnym, nowoczesnym, otwartym na potrzeby lokalnej społeczności miejscem,
z kompetentną i zaangażowaną kadrą ukazującą innowacyjne kierunki działań.
Umożliwiamy realizację inicjatyw kulturalno – społecznych.
Budujemy  współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę w mieście.
Działania prowadzimy w przestrzeni lokalnej oraz w przestronnym, dobrze wyposażonym obiekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.